Logo Caritas

Caritas Diecezji Kaliskiej realizuje Program Pomocy Żywnościowej skierowany do osób w trudnej sytuacji życiowej, do rodzin wielodzietnych czy osób dotkniętych szczególnymi chorobami czy niepełnosprawnością. Do ubiegłego roku tzw. „żywność” przywożona była do szkoły w Marianowie. Od bieżącego roku można ją będzie odebrać w naszej Parafii. W programie na rok 2019/2020 obowiązuje kryterium dochodowe: 1.402 zł. osoba samotnie gospodarująca; 1.056 zł. osoba żyjąca w rodzinie. Szczegóły w gablocie ogłoszeń. Apeluję do wszystkich potrzebujących wsparcia o wykorzystanie okazji i niezwłoczne udanie się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Burzeninie, po pisemne skierowanie, które będzie obowiązywało do czerwca przyszłego roku. Skierowanie prosimy następnie przynieść do kancelarii parafialnej lub zostawić w zakrystii.

Dnia 3 czerwca br., podczas gdy w całym Kościele trwała Nowenna przed Uroczystością Zesłania Ducha Świętego, w „parafialnym Wieczerniku” w Grabówce młodzież klas siódmych i ósmych Szkoły Podstawowej oraz trzecich Gimnazjum (łącznie 23 osoby) przeżywała wraz ze wspólnotą parafialną swoją Pięćdziesiątnicę, otrzymali Oni w sakramencie bierzmowania dar Ducha Świętego.

Nasze dzieci komunijne, w ramach Białego Tygodnia, wsparły swoich rówieśników w krajach misyjnych. Każdy z naszej „komunijnej piątki” w ramach akcji „Dzieci komunijne dzieciom misji” ofiarował na ten cel swój dar. W sumie zebraliśmy i wysłaliśmy 400 zł. Po kilku dniach na adres naszej parafii przyszły podziękowania i błogosławieństwo Papieża Franciszka.