Nasze dzieci komunijne, w ramach Białego Tygodnia, wsparły swoich rówieśników w krajach misyjnych. Każdy z naszej „komunijnej piątki” w ramach akcji „Dzieci komunijne dzieciom misji” ofiarował na ten cel swój dar. W sumie zebraliśmy i wysłaliśmy 400 zł. Po kilku dniach na adres naszej parafii przyszły podziękowania i błogosławieństwo Papieża Franciszka.


W liście do Dzieci, który podpisał dyrektor krajowy Papieskich Dzieł Misyjnych, ks. Tomasz Atłas pisze on m.in.: „…od dnia I Komunii Świętej jesteście szczególnymi pomocnikami Zbawiciela. Kiedy bowiem przyjmujecie Jezusa do swego serca, możecie Go prosić o potrzebne łaski dla wszystkich misjonarzy oraz dzieci z krajów misyjnych, a także o pokój na świecie. Wiele z Was już to czyni. Co więcej, podczas Białego Tygodnia wraz z modlitwą ofiarowało swoim potrzebującym rówieśnikom dary materialne. Bardzo serdecznie Wam za nie dziękuję!”
Akcja organizowana jest co roku przez Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci.