Kościół ParafialnyJesteśmy parafią od roku 2000. Nasza parafia została utworzona poprzez wyodrębnienie z części parafii Burzenin (Grabówka, Kamilew, Marianów, Nieczuj, Ręszew, Wolnica Grabowska) i części parafii Stolec (Brzeźnica).

Pierwszym proboszczem został ks. Witalis Marona, który organizował życie parafialne i wraz z parafianami wybudował plebanię. Ks. Witalisa Pan Bóg wezwał do siebie dnia 11 marca 2005 r. Po nim został powołany na urząd proboszcza ks. Szymon Żuraw, który pełnił go do 30 czerwca 2013 r. Obecnie proboszczem Parafii jest ks. Karol Płóciennik.

Kościół wybudowano w latach 1981-1986. Do 2000 roku był to kościół filialny parafii w Burzeninie.

Miejscowości należące do parafii: Brzeźnica, Grabówka, Kamilew, Marianów, Nieczuj, Ręszew, Wolnica Grabowska.

Liczba wiernych: 650.

Odpust parafialny: 26 sierpnia.

 

Obraz w prezbiterium