Dnia 3 czerwca br., podczas gdy w całym Kościele trwała Nowenna przed Uroczystością Zesłania Ducha Świętego, w „parafialnym Wieczerniku” w Grabówce młodzież klas siódmych i ósmych Szkoły Podstawowej oraz trzecich Gimnazjum (łącznie 23 osoby) przeżywała wraz ze wspólnotą parafialną swoją Pięćdziesiątnicę, otrzymali Oni w sakramencie bierzmowania dar Ducha Świętego.

Tego dnia bowiem gościliśmy w naszej parafii ks. bpa Seniora Stanisława Napierałę. Ksiądz Biskup, który przed niespełna dziewiętnastoma laty swoim dekretem utworzył naszą parafię, teraz przybył, aby umocnić naszą wspólnotę słowem Bożym, sakramentem Ducha Świętego oraz wspólną modlitwą. W skierowanym do nas słowie Ks. Biskup podkreślił, że przypadające na ten dzień czytanie z Dziejów Apostolskich wskazuje wyraźnie na sakrament bierzmowania, który w tym właśnie miejscu Pisma Świętego został wyraźnie odróżniony od sakramentu chrztu świętego. Biskup Stanisław zachęcał naszą młodzież, aby od tej chwili brała odpowiedzialność za dzisiejszy świat i chciała go aktywnie współtworzyć.
Po zakończonej uroczystości poszliśmy na krótką modlitwę na cmentarz parafialny, gdzie obok wielu wiernych spoczywa pierwszy proboszcz naszej parafii, zmarły w 2005 roku w wieku 49 lat, ks. Witalis Marona.